France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Франция, Ивелайн, Лес Мюроктогу спорт аянтчасы

5

Жашыл чөп асан-үсөн чөп сот artificail чөп долбоорун коюу

1

Жашыл чөптөрдүн үстүндө жаткан бейсбол топу жана жарганат менен айнек суусу

6

Чым орнотуу мектеби балдар аянтчасынын чөбү

Jorky ball field with gate

Синтетикалык чөп жабык Йорки топ талаасы